Økonomisk rådgivning

Det er mange grunner til å benytte regnskapsføreren som en økonomisk rådgiver. I vår portefølje har vi kunder innenfor de fleste bransjer, noe som gir oss et bredt kompetansefelt. Vi har også et stort nettverk i ryggen som gir oss et godt grunnlag for å være en god samtalepartner og støttespiller i beslutningssituasjoner. Vår verktøykasse gjør oss i stand til å arbeide strukturert og effektivt med den informasjonen vi får fra kundene våre.

Spesialisert på forretningsutvikling

Forretningsutvikling er noe vi har spesialisert oss på, og vi bistår både nystartede og etablerte bedrifter med å utvikle virksomheten i ønsket retning. Vi har i en årrekke hjulpet et bredt spekter av bedrifter i privat næringsliv med å realisere sine mål. I tillegg har vi mer enn 15 års erfaring med å forelese om forretningsutvikling på høyskolenivå (BI og regionale høyskoler).

For å avdekke potensial og identifisere nødvendige tiltak for våre kunder benytter vi forskjellige anerkjente modeller og metoder. Eksempler på dette er SWOT-analyse, Tjenestemodellen og BCG-matrisen.

Les også mer om hva vi kan tilby i forbindelse med selskapsetablering.

Våre rådgivningstjenester

Vi rådgir våre kunder på alle områder som faller innenfor vårt kompetansefelt.
Våre mest anvendte rådgivningstjenester er:

 • utarbeidelse av strategidokument for bedriften i samarbeid med kunden
 • gjennomgang av produkt og tjenestetilbud
 • opplæring, utvikling og bruk av system for medarbeidersamtaler
 • effektive salgs og kommunikasjonskurs
 • vurdering av samarbeidspartnere og distribusjonskanaler
 • opplæring i økonomistyring internt i bedriftene
 • utarbeidelse av forretningsplaner
 • økonomisk analyse

I tillegg kan vi bistå i forbindelse med:

 • skattespørsmål
 • merverdiavgiftsspørsmål
 • søknad om SkatteFunn
 • medarbeidersamtaler
 • utarbeidelse av presentasjoner
 • omdannelser
 • stiftelse av selskaper
 • gjeldssanering for bedrifter

Få tilskudd fra SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en tilskuddsordning der bedrifter kan få støtte til prosjekter som omhandler utvikling av nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Innvilget støtte gis bedriften som et skattefradrag. En forutsetning for å søke er derfor at bedriften er skattepliktig til Norge, selv om det riktignok ikke er et krav at bedriften betaler skatt.

Lurer du på om din bedrifts prosjekt kvalifiserer for ordningen? Fyll ut skjemaet nedenfor så hjelper vi deg med søknadsprosessen.

Scroll til toppen