Selskapsetablering

Å starte en ny bedrift er både spennende og nervepirrende. Det er mye som kan gå galt i etableringsfasen. Derfor er det viktig å trå varsomt, komme opp med en realistisk forretningsplan og ta hensyn gjeldende lovverk. I etableringsfasen vil det alltid være verdifullt å rådføre seg med fagpersoner som har erfaring med selskapsetablering. Vi besitter denne kompetansen og opplever at kundene ser stor nytte i rådene de får fra oss.

Gode rutiner for inn- og utbetalinger

For de aller fleste starter selskapsetableringen med at man har det man selv anser for å være en god ídé. Mange går dermed i den fellen at de blir veldig opptatt av produktet eller tjenesten de skal lansere eller tilby, men ikke tenker så mye på alt det som hører med. Det er for eksempel viktig å spørre seg selv om hvorvidt forretningsideen er levedyktig, hvordan man skal tjene penger, hvordan økonomiske forhold og forhold i markedet ser ut, samt hvilke juridiske aspekter man må ha på plass.

For at alt skal ligge til rette for fremtidig lønnsomhet og ryddige økonomiske forhold helt fra start, lønner det seg å snakke med en objektiv rådgiver. Vi ønsker mer enn noe annet at bedriften din skal lykkes, og kan derfor være en god støttespiller. Samtidig kan vi, som utenforstående, stille de viktige kritiske spørsmålene og identifisere mulige utfordringer som du kanskje ikke er i stand til å se på egenhånd.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Vi har erfaring med alle deler av etableringsprosessen. Noen av problemstillingene vi ofte gir råd om er:

  • Valg av selskapsform
  • Analyse, kalkyler og valg av produkter, tjenester og markedssegment.
  • Råd om økonomisk styring, skatteforhold og styresammensetning.
  • Ansettelser, ansettelsesavtaler og registreringer i nødvendige registre.
  • Analyse og valg av leverandører, distribusjonskanaler, samarbeidspartnere og forbindelser.
  • Budsjettering med oppfølging og vurdering av viktige kostnadsdrivere.
  • Bistand med søknader og etablering av bank/forsikringsforbindelser.
  • Kontraktsforhandlinger generelt.
Scroll til toppen